Cài đặt Apache, MySQL, và PHP trên CentOS 6 tại Vultr

Bước 1: Cài đặt Apache
Để cài đặt và khởi động Apache, mở SSH lên và đăng nhập vào quyền root, sau đó gõ lại lệnh sau:
yum -y install httpd
Khởi động Apache
service httpd start
Lưu ý: Bạn không thể kiểm tra trực tiếp bằng IP trên trình duyệt, với VPS Vultr bạn cần phải khởi động port 80 thì mới có thể vào trực tiếp.
/sbin/iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
/etc/rc.d/init.d/iptables save

Hãy gõ ip của bạn vào trình duyệt, kết quả như hình bên dưới tức là bạn đã cài đặt thành công Apache.

Bước 2: Cài đặt PHP
yum -y install php php-mysql
Bước 3: Cài đặt MySQL
yum -y install mysql-server
Khởi động MySQL
service mysqld start

Nếu bạn cần đổi mật khẩu root, sử dụng lệnh bên dưới:
/usr/bin/mysql_secure_installation

Và thực hiện theo thông tin nó yêu cầu bên dưới: 

Set root password? [Y/n] Y
New password: mật khẩu mới của bạn
Re-enter new password: xác nhận lại mật khẩu
Remove anonymous user? [Y/n] Y
Disallow root login remotely? [Y/n] Y
Remove test database and access to it? [Y/n] Y
Reload privilege tables now? [Y/n] Y

Chọn y hết đều tốt cho VPS của bạn, vì lí do bảo mật bạn nên chọn y rồi enter.

Bước 4: Bắt buộc

Apache, php, mysql trên vps của bạn đã được thiết lập và chạy hoàn toàn, nhưng mỗi khi khởi động lại VPS thì nó sẽ k tự động khởi động lại dịch vụ, do đó, bạn cần phải thiết lập chế độ auto dịch vụ mỗi khi bạn reset lại VPS bằng lệnh bên dưới:

chkconfig httpd on
chkconfig mysqld on

Cuối cùng là khởi động lại dịch vụ lần nữa, để vps của bạn có thể kích hoạt hoàn toàn và vào sử dụng

service httpd restart
service mysqld restart

Chúc bạn thành công ! mọi thắc mắc vui lòng để lại lợi nhắn. Cảm ơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.